สมัครสมาชิก | ค้นหา 
เชิญสมัครหรือเสนอชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯและกรรมการสมาคมฯ

เชิญสมัครหรือเสนอชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯและกรรมการสมาคมฯ

ตามที่สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 นั้น คณะกรรมการสรรหาและจัดการเลือกตั้งฯ จะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ขึ้น เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน ที่จะหมดวาระลงในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีดังกล่าว

กอล์ฟประเพณี O.V. vs MCOBA
1 ก.ค.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ
15 มี.ค.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
เสื้อใส่แข่งสำหรับงาน Sport Day 14 กพ. 58
19 ม.ค.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
เชิญสมัครหรือเสนอชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯและกรรมการสมาคมฯ
11 ม.ค.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันที่ 2 ธ.ค. 57
18 พ.ย.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ
30 ตุ.ค.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียนเชิญศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯร่วมชมเชียร์ทีมรักบี้
8 ก.ย.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
สั่งจองเสื้อสมาคมฯได้แล้ววันนี้
20 ส.ค.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมอาลัย นายพิชิต ศรียานนท์ (ต่อ O.V.72)
19 มิ.ย.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียนเชิญนักกอล์ฟ โอ.วี. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ MCOBA และร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี
18 มิ.ย.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียนเชิญนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ MCOBA
18 มิ.ย.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
เชิญนักเรียนเก่าวชิราวุธฯร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี
2 มิ.ย.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
สวยไม่แพ้พี่สาว 'จีน่า' คว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่ 48
24 เม.ย.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
วชริาวธุฯ แชมป์รักบี้ฟุตบอลประเพณี 'วชิราวุธฯ-ราชวิทย์'
7 ธ.ค.  
------------------------------------------------------------------------------------------------